Намаляване на ДДС за рибни продукти на 9-10%

13/10/2021

Намаляване на ДДС за рибни продукти на 9-10%

"Намаляването на ДДС за храните - много ползи, никакви вреди"

Ръст на декларираните обороти, намаляване на пазарните цени, повишаване на производството и заетостта и ръст на приходите в хазната. Това са само част от положителните перспективи при правилни законодателни промени в посока драстично намаляване на ДДС на рибни те продукти.

Голям брой фирми са в сивия сектор. Те ощетяват бюджета с ДДС, корпоративен данък, осигуровки. Тези фирми са и нелоялни конкуренти спрямо останалите фирми, които декларират оборотите си изцяло. Продавайки на занижени цени, те компрометират пазарните цени. Погледнато в по-широк план за целия хранителен сектор (ХВП) тази тенденция е още по-засилена - загубите за бюджета и изрядните фирми стават огромни.

Обобщено ефектите от намаляването на ДДС ставката са:

- Увеличаване на декларирания оборот, съответно данъчната основа и платените данъци (ДДС, корпоративен данък).

- Дисциплиниране на всички икономически агенти по веригата (вносители, производители, търговци, дистрибутори, магазини, пунктове за продажба, хотели, ресторанти). Всички те ще предпочетат да декларират своите обороти вместо да рискуват. И ще се принуждават един-друг да декларират своите обороти. Пазарът ще изтласка настрани нелоялните икономически агенти, които все пак ще искат да продължат с укриването на обороти.

- Тази мярка е прилагана като основен икономически стимулатор в години на рецесия – в САЩ през двете Световни войни например. Веднага след въвеждането й, резултатите са свързани освен с увеличаване на данъчните постъпления в бюджета и с растеж в икономиката – повишено производство, нови инвестиции, нови работни места. Ситуацията в момента с оглед на Covid-19 е сходна с най-тежките рецесии.

- Намаляване на пазарните цени, което може да стимулира по-високо потребление. Това има социален ефект. А от друга страна също води до стимулиране на продажбите и потенциално може да осигури още по-голямо увеличение на оборотите, съответно декларираните обороти и платените данъци.

- Намаляване на косвения натиск върху коректните фирми, които декларират изрядно своите резултати. Към момента рибните продукти са включени в списъка на стоките с висок фискален риск. Съответно когато такава стока се внася или изнася от страни от ЕС, стоката подлежи на контрол от отдел Фискален Контрол на НАП. Камионите се пломбират и тази процедура често е доста бавна. Има случаи, в които клиенти - чуждестранни фирми не искат да потребяват стоки от български доставчици, поради утежнения режим на доставка и рисковете от възможно забавяне във връзка с пломбиране и протоколиране на камионите. Най-често отказите са от чуждестранни супермаркетни вериги, които искат стоката им да бъде доставена на точно определена дата и часови диапазон. Което е много рисковано и не може да бъде гарантирано в тези условия. В случая се получава така, че точно изрядните фирми понасят щетите от тази мярка. Те веднъж са ощетени от високата ставка на ДДС (нелоялните си конкуренти, които злоупотребяват с декларирането). Втори път са ощетени от прекомерния контрол, на който са подложени. Контрол, който в общия случай реално не проверява какво има в камионите, а просто документира. Това създава възможности за натоварване (реално) на стока, различна от тази декларирана в документите на товара. Създава възможност за деклариране на различно количество от реално натовареното, защото никоя не го претегля по време на проверката. В такъв случай този контрол е безсмислен и представлява само забавяне и губене на време. Което в настоящата ситуация с Covid 19 и огромни опашки по границите е допълнителна предпоставка за забавяне на доставките и щети за фирмите. Реално изрядните фирми са подложени на брутално тежки условия в момента – да работят на светло, да спазват всички законови разпоредби, да бъдат обект на контрол, да плащат данъци, да съхраняват работни места. И то, защото държавата чрез такива неефективни методи като фискалния контрол, се стреми да ограничи нелегалните продажби и сивия сектор. А той може да се ограничи елементарно чрез намаляване на ДДС-ставката за храни (риба в частност).

- Продължавайки предходната точка самото включване на рибните продукти в списъка на стоките с висок фискален риск е показателно за изрядността на фирмите в сектора. Ако всички фирми са изрядни нямаше да има нужда от фискален контрол на тези стоки. Ако ДДС ставката бъде намалена това автоматично ще доведе до отпадане на нуждата от фискален контрол. А това ще улесни и държавната администрация – като намаление на необходимия персонал, автомобили, инвентар, гориво, техника и прочие. Това пък ще окаже финансов резултат върху бюджетните разходи. Тоест мярката ще окаже положителен ефект не само върху бюджетните приходи, а и върху разходите. Ще се постигне огромен (неизмерим в някои аспекти) ефект – увеличени приходи за държавата и фирмите, намалени разходи за държавата и фирмите, социален ефект чрез намаление на ценовите нива.

Примерът с намаляването на ДДС ставката за хранителни стоки в Румъния е показателен за това. На 01.06.2015 ДДС ставката беше намалена от 24 на 9%. Това доведе до ръст на приходите в бюджета, а не до намаление. Бизнесът предпочете да декларира оборотите си и така укритите до момента обороти се официализираха и увеличиха данъчната основа, а оттам и данъчните постъпления в бюджета. Ръстът беше доста отчетлив:

Ситуацията в България е подобна на тази в Румъния от периода преди намаляването на ставката.

За статията са ползвани материали от сайта www.bgfish.com

Автор: д-р Йордан Господинов

 

Назад

 

Нагоре