Есетрите, дар от Бога!

01/06/2021

Есетрите, дар от Бога!

Продуктите от есетровите риби са уникални и истински дар от бога. Умението на хората да развъждат есетрови риби, да добиват хайвер, да възпроизвеждат и отглеждат с десетилетия милиони рибки, доведе до сериозна маса майчини стада в България и известно равновесие в търсенето и предлагането на хайвер и месо от тези видове. Днес всички есетрови видове в дивата природа са специално защитени видове и забранени за улов в много страни по света, както и у нас. Затова има успехи от разселването им в р. Дунав, която заедно с Черно море е обект на постоянно наблюдение и строги забрани за улов. В региона редица организации работят усърдно за подкрепа на видовете, размножаването на диви екземпляри и тяхното разселване във водните обекти. За постигането на резултати в равновесието между природният ресурс и пазарното търсене много от видовете и техните хибриди от десетилетия вече се отглеждат и във ферми и осигуряват хайвер и месо за пазара. И ако хайверът е желан, но по възможностите само на по-богатата част на света, то месото от есетрови риби е достъпно за всички и е с много добри диетични и кулинарни качества. Трябва да се отдаде заслуженото на добрите аквафермери и преработвателите. Добива, преработката, съхранението и предлагането на качествени и желани храни и деликатеси от различно приготвени малотрайни и трайни продукти като тези от моруна и есетра са вече на пазара. Месото приготвено по специални рецепта е истинска храна за познавачи и ценители, а хайверът е сама допълнение към върха.

Автор: Д-р Йордан Господинов

 

Назад

 

Нагоре