Когато не знаете какво да правите.

19/04/2020

Когато не знаете какво да правите.

 Ако сте представител на сектор рибарство?

Единственият начин да оцелявате е да се обединявате!

Днес сме в условията на епидемична обстановка, която медиците наричат пандемия. Преведено на разбираем език значи остро заразно заболяване, което бързо се разпространява на повече от един континент. Време е, който е решил да не се снижава, да се обединява.

Заболяването, което тормози света ще отмине, въпросът е след него какво?

Вашите усилия на предприемачи, работодатели, производители и търговци е ако може след кризата всичко да си е пак същото. Не, няма да бъде пак същото.

Процесът Covid 19 вече предизвика световна икономическа криза в туризма, ресторантьорството, въздухоплавателния транспорт, наземният градски и междуградски транспорт, услугите, тежката и леката промишленост, автомобилостроенето, строителството, образуванието и много други, като със сигурност няма да остане сектор не засегнат.

Да, всички го знаете. Всички го усещате по спада в обема на продажбите, но датата „Х“ наближава и когато свалят всички забрани тогава ли ще мислите за спасяване на останалото, ако нещо е останало за спасяване.

Основният извод, е че след края на кризата Вашият бизнес дали ще го има или ще го няма, храна трябва да има и е добре Вие, Вашата фирма и Вашето производство да е от страната на доставчиците, а не от страната само на консуматорите.

До сега една част от сектора на рибопроизводителите и/или риболовците, както и малка част от преработвателите оцеляваха, като продаваха директно от място в близките морски и планински курорти, на хотели, ресторанти или директно зареждаха крайният потребител в собствени къщи за гости, семейни хотели или продаваха на прекупвачи. Само, че този бизнес, на амбулантна търговия с не дотам гарантирано качество и безопасност на продукта загина. Няма го и колко ще го няма никой не знае. По данни на членове на Управителният съвет на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ в България продажбите към дата 15.04.2020 са спаднали с около 55%, а някои споделят дори до 90-95 % спрямо миналата година по същото време и то рязко за един месец от началото на извънредното положение.

Функциониращата в момента търговската мрежа в България е основно от големи вериги магазини, чийто обекти са навсякъде вътре в кварталите и централните части на големите и някои по-малки градове, като обхващат огромен дял от потока клиенти на хранителни стоки и в частност продажбата на риба и рибни продукти. При тях се твърди, че има леко увеличение на продажбата и това е очаквано и нормално, защото другите места, където се продаваха рибните продукти особено ресторанти и курорти не работят. Веригите обикновено се стремят да предлагат защитена стока с изяснен произход, достъпна за клиента при избор на артикул, лесна за проследяване и документално обезпечена с гарантирано качество, безопасност за консуматора и възможност за рекламация.

Чрез големите търговски вериги е най-лесният начин за вашата стока като производители/преработватели да стигне до клиента и вие да реализирате продажби и съответна печалба, която да ви гарантира продължаване на процеса. Това е така, но за да влезеш, да наредиш стоката във всяка от веригите магазини има ред условия, които изискват гарантирано качество и сигурност на продукта, който веригата продава и който клиента купува. Няма как вашата стока да влезе на щандовете ако тя не е произведена и заготвена при контролирани условия. Няма как стоката ви да се продава в определена верига хранителни магазини, ако вие не можете да предложите нужните количества от даден артикул, целогодишно, регулярно с едно и също качество, с едно и също доказано изследване за липса на вредни вещества и заразни агенти, с една и съща опаковка подкрепена с необходимите документи и сертификати, които да гарантират на продавача, че стоката е Ок. Във всички случаи ако възникне хранително отравяне или предизвикано заболяване от биологични причинители, търговеца продал стоката ще търси отговорност от производителя или доставчика, гарантирал с документи, сертификати, опаковки, етикети и т.н. , че храната е безопасна. И тъй като никой не го желае, още по малко търговската верига, чийто имидж ще пострада, тя, „веригата“ поставя на входа необходимият минимум изисквания, които са непреодолимо препятствие понякога за отделният малък, среден или по-големи преработвател на риба, а за аквакултурата е почти невъзможно ако е директно от рибарника/фермата.

Когато не знаете какво да правите.

Единственият начин да оцелявате е да се обединявате!

Факт е че в Р България има 55 рибопреработвателни предприятия и цехове, като повече от половината са успели да влязат и да продават в хранителните вериги магазини обработена или преработена риба, рибни продукти и други морски дарове. Факт, е че в България няма пазарна структура наречена „Организация на производителите“, която да действа в сектора. Тези, които продават във веригите магазини обикновено са членове на нашата Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, като с малки изключения има и индивидуални играчи на пазара, които не членуват при нас и затова са на пазара с един-два артикула или продадат бутикови продукти, според политиката, която преследват.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е междубраншова асоциация. Призна в България и една от петте подобни в Европа.

Единствена в страната тя обединява всички подсектори. Подсектор риболов по морето с 48,7% дял от риболов за 2019 г. , подсектор аквакултурата с 28% дял в страната, подсектор преработка с 66,5% дял в страната и подсектор търговията с риба и рибни продукти с 69% дял в страната.

Станете членове на БГ ФИШ

https://bgfish.com/molba-za-chlenstvo

Асоциация БГ ФИШ гарантира информираност и защита на индивидуалните и колективните интереси на своите членове.

От началото на кризата БГ ФИШ е в постоянен контакт с администрацията на най-високо ниво. Още на 14.03.2020 г . по покана на Министъра на МЗХГ , Изпълнителният директор на БГ ФИШ участва в Министерски съвет в пресконференция на живо и обяви, че секторът е стабилен и риба ще има при сегашните условия за цяла година, даже и да се повиши консумацията на риба двойно. В тази връзка призива пред събралите се журналисти в МС от страна на БГ ФИШ беше „Яжте риба поне два пъти седмично“.

Веднага с обявяване началото на извънредното положение БГ ФИШ стана съучредител и член на „Щаб храни“, където членуват всички по-големи производствени и преработвателни асоциации и всеки ден държим връзка с Министри от кабинета на правителството, както и с Министър Председателя на Р България.

Ние издействахме и провокирахме написването и приемането на ПМС 70/14.04.2020 „За осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини“.
Ние участвахме на голяма среща в Министерството на икономиката, където издействахме определени финансови облаги за секторите от хранителната индустрия в условията на Covid 19.

БГ ФИШ, чийто изпълнителен директор е и Председател на Консултативният съвет за Черно море на 14.04.2020. организира и ръководи видеовръзка с представители Европейската комисия от Главна дирекция море и старините от Черноморският басейн членове на комитета. Там настояхме финансова помощ да бъде предвидена освен за сектор аквакултура и риболов и за сектор рибопреработка, като подкрепата да продължи до края на 2020 г. Това вече е факт в новият текста на регламент.

На 15.04.2020. взехме участие в Консултативен съвет към Министъра на МЗХГ, където посочихме проблемите на сектора в условия на криза, която ни връхлетя след 13.03.2020 при обявяване на извънредното положение и настояхме за подпомагане и подкрепа на всички от сектор рибарство-риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба. Постигнахме разбиране и ще има осигурено подпомагане финансово от ресурса на „Програмата за морско дело и рибарство“. Програмата се преструктурира и до края на месеца ще се гласуват мерките и направленията, както и критериите, по които ще бъдат подпомогнати всички оператори в сектора.

Всичко останало за дейността на асоциацията, която функционира вече 18 години, целите, постиженията, нейните членове можете да прочетете тук. www@bgfish.com

За да станете членове на Асоциация БГ ФИШ е нужно да се запознаете с устава, да се съгласите с нашите изисквания и да подадете молба за членство на посочени имейли за контакти. https://bgfish.com/molba-za-chlenstvo

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

19.04.2020.

София

 

 

Назад

 

Нагоре