РИБНАТА КОНСЕРВА

12/03/2020

РИБНАТА КОНСЕРВА

РИБНАТА КОНСЕРВА ПОЛЕЗНАТА ХРАНА

 

КАК ЗАПОЧВА ВСИЧКО

За откривател на консервирането се смята Никола Апер, който е бил френски сладкар и изобретател. Апер е бил син на търговец на вино и кръчмар, и се е обучавал за готвач, по-късно основава пивоварна, но в крайна сметка работи като майстор-готвач. След смъртта на баща си през 1784 г. той открива сладкарница в Париж. Още тогава започва да го тормози въпроса за това как да предпази хранителните продукти от разваляне. Прави продължителни експерименти и в крайна сметка идеята му се очертава като успешна. През 1796 г. той продава сладкарницата и създава експериментална работилница в Иври сюр Сен и така през 1804 година отваря врати първата в света фабрика за консерви. През 1810 г. той е удостоен от френския министър на вътрешните работи с награда за неговия метод за предпазване на храните. Наградата е била свързана с условието той да публикува метода си в книга. Н. Апер допълнително развива своя метод на консервиране чрез нагряване на храната и херметичното ѝ затваряне в стъклени съдове (метод, практикуван и до днес като консервиране чрез варене), и доставя в Англия 1812 консервени кутии. През 1827 година той предлага за пръв път и кондензирано мляко.

 

ЩЕ НАДЗЪРНЕМ В КУХНЯТА И ЩЕ РАЗЯСНИМ КАК СЕ СЛУЧВАТ НЕЩАТА В НАШИ ДНИ

рибните консерви се разделят на три разновидности - трайни, нетрайни и рибни полуфабрикати.

Трайните рибни консерви се произвеждат чрез метода на стерилизация, който позволява продуктите да се съхраняват за по-дълъг период от време и при непретенциозни условия (стайна температура). Те се произвеждат в метални опаковки тип „кен“, което ги прави удобни, практични и гарантира тяхното качество.

Нуждата от по-дълго съхранението на рибата и целогодишното и предлагането на пазара като готова храна е довело до редица научни и технологични открития, които днес можете да намерите във всички хранителни магазини, под формата точно на рибни консерви. България и населението ни има традиции в производството и в консумацията на различни видове консерви, но връх в технологията и качеството е производството на рибни консерви. В рибната консерва основна съставка са различните видове морски дарове или риби. Те обаче често са гарнирани и аранжирани със зеленчуци, подове, сосове, зехтин, заливки в добавка с билки и подправки, които често са от българската природа и това ги правят уникални, единствени и неповторими у нас и на световните пазари. Днес в страната работят няколко предприятия в консервната рибопреработвателна индустрия, като водещи са две „Диавена“ ООД -Шумен и „Компас“ ЕООД гр. Монтана. Тези две предприятия имат 85% дял от производствата на рибни консерви и размерът им изразен в цифри е 25 мил. броя трайни рибни консерви. Тези две предприятия са членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, която е единствената призната междубраншова организация в България.

Рибните консерви са една от най-безопасните храни, тъй като в процеса на производство продуктите се подлагат на висока термична обработка, която инактивира микроорганизмите, включително спорообразуващите и техните токсини. Нещо повече - рибата, като основна изходна суровина, се охлажда непосредствено след улова до температурата на топящия се лед или се замразява шоково, при много ниска температура, което само по себе си изключва възможността за допълнителна контаминация с патогени. Благодарение на процеса на стерилизация, рибните консерви имат дълъг срок на годност, не изискват съхранение в хладилни условия и не губят качествените си показатели и вкусовите си качества. Всяка партида рибни консерви се подлага на строг контрол, започващ още с приемането на изходните суровини, преминаващ през всички етапи на производство и завършващ едва след излизането и финалната проверка на готовия продукт. Готовата продукция се подлага периодично на допълнителен лабораторен анализ на органолептичните, физико–химичните, микробиологичните и други показатели, с което се гарантира качеството и безопасността на консервираният продукт по време на престоя му на пазара. Всичко това е проследимо, и проверимо, защото идентификацията, маркировката и етекетирането дава възможност за обратна проследяемост. . Предприятията ни притежава международните сертификати като ISO 22000:2005 – Система за управление и безопасност на храните и IFS – International Food Standard. Рибните консерви дават и редица други предимства и възможности за консуматора, например сервиране директно без нужда от допълнително сготвяне или приготвяне, защото технологично те са готови храни и тяхната консумация в охладено или затоплено състояние е само предпочитание на клиента. Скъсяването на пътя от водата до масата за клиента е перфектно постигнато от производителите на рибни консерви, защото след закупуването на такъв продукт клиента не се нуждае от време на специално съхранение при хладилни условия до момента на сготвянето на рибата. Спестено е и времето и неудобството от допълнително почистване, нарязване, филетиране, приготвяне или сготвяне на рибата. Нещо повече съхранената в домакинството рибна консерва е на една миг разстояние и изисква само отваряне и прибори за консумация. Днес и този времеви процес е решен технологично в полза на консуматора, защото вече се произвежда консерви със система на отваряне „easy open“, което спестява време и труд по отварянето и сервирането на готовият продукт.

Днес българските фирми произвеждат над 200 вида рибни консерви, които са предпочитани предястия, салати, и най-вече основни ястия. В консервите от риба се запазват повечето от полезните вещества присъщи за рибата, както и Омега 3 мастните си киселини, а технологичната преработка и овкусяването ги прави приятни и вкусни за крайния потребител.

И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ РИБНАТА КОНСЕРВА Е ПОЛЕЗНА ХРАНА

Автор: д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Галерия

РИБНАТА КОНСЕРВА 8 РИБНАТА КОНСЕРВА 9

 

Назад

 

Нагоре