Пъстървата, желана и предпочитана риба

06/02/2020

Пъстървата, желана и предпочитана риба

Пъстървата обитава водните басейни над 800 метра надморска височина. Наричаме я студенолюбив сладководен вид. Рибите от семейство пъстървови са дъговата пъстърва, балканската пъстърва, сивена и хибридите между тях. Тези видове най-често обитават горните течения на реките, високопланинските езера и язовири, които са богати на кислород. Пъстървовите риби имат бърз растеж и изключително диетично и вкусно месо. Месото им не съдържа почти никакви мазнини.Това е в резултат на непрекъснатото движение на рибите.

Всички видове от семейство пъстървови имат стопанско значение, като най-голямо значение в рибовъдството има дъговата пъстърва, която заедно с останалите представители от студенолюбивите видове са обект и на спортен риболов. Подходяща среда за отглеждане са рибовъдните стопанства с количество на разтворения във водата кислород над 7 мг/л и температура на водата 12-20°C. Ползата от пъстървовъдството е голяма поради пазарната и ориентираност както на нашият, така и на международният пазари.

Пъстървата е една от храните, които е добре да включваме редовно в хранителното си меню. Подобно на сьомгата и пъстървата е изключително полезна, предимно заради високото си съдържание на Омега-3 мастните киселини. Редовната консумация на пъстърва ще ни зареди организма с тонус и мозъка с енергия. Омега 3-мастните киселини са безценни за сухата кожа, която има нужда от постоянно подхранване. Пъстървата е много предпочитана в заведенията за обществено хранене и за домашна консумация. Най-качествената и предпочитана за консумация е пъстървата, която се отглежда в течащи води/проточни басейни/, каквито са стопанствата изградени по протежението на планинските реки. Там има постоянен вток и отток на свежа, чиста, студена и богата на кислород вода, която никога не придава мирис на тиня. Все по-голям е обема на националното производство, което вече доближава 2,5 хиляди тона годишно и е обект на значителна търговия и в ЕО, предимно в централна и западна Европа. Пъстървовъдството е единственият отрасъл на животновъдството в България, който през последните 30 години бележи ръст. Пъстървата е ценна за консумация и лесна за приготвяне по всички известни рецепти-печена, пържена, задушена във фолио, пушена, веяна и по други начини за приготвяне, като супа и гозби с добавки на планински и ливадни билки от нашата флора, както и с добавка на вносни и местни подправки.

Автор:

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Галерия

Пъстървата, желана и предпочитана риба 7

 

Назад

 

Нагоре